Hovedside

 Introduktion

 APV-PC

 * Priseksempel

 APV-NET

 * Priseksempel

 Tjeklister

 Replikering

 Opdateringer

 Skærmbillede

 Rapporter

 Manual

 Registertilsyn

 Assistance

 Kontakt os

 Links

 Download

 Bestilling

 Teknik

 AT & APV


APV-NET TIL ARBEJDSPLADSVURDERING!


HVEM ?

 • Skriftlig arbejdspladsvurdering på alle virksomheder med ansatte.
 • Mindst hvert 3. år skal arbejdspladsvurdering gentages.

HVAD ?

 • Ved hver arbejdspladsvurdering skal der udføres:
  • Identifikation og kortlægning af arbejdsmiljøproblemer.
  • Vurdering, prioritering og løsning af de fundne problemer.
  • Opstilling, udførelse og opfølgning af en handlingsplan.

 • Dette arbejde giver mange oplysninger, der kan være uoverskuelige og svære at strukturere.

HVORDAN ?

 • Det kan gøres med papir og blyant.
 • Det kan også gøres ved at anvende et program specielt til arbejdspladsvurdering med fastlagt struktur, og hvor relevante oplysningsfelter m.m. er defineret. Herved er der fra starten systematik og overblik - samtidig med at lovens krav kan opfyldes.

PROGRAM ?

 • APV-NET er udviklet til at håndtere arbejdspladsvurderinger fra start til slut samt efterfølgende opfølgning af foretagne arbejdspladsvurderinger.
 • APV-NET kan anvendes på enkeltstående PC’er eller PC’er i netværk, hvor flere brugere kan anvende programmet på samme tid.

APV-NET i praksis

 • Udskriv tomt vurderingsskema til medarbejderne med f.eks. Arbejdstilsynets generelle checkliste.
 • Medarbejderne udfylder vurderingesskemaet.
 • Medarbejderne (og/eller konkrete arbejdspladser) oprettes i APV-NET.
 • Oplysningerne fra vurderingsskemaet indtastes.
 • Handlingsplan udskrives.
 • Ved evt. opfølgning indtastes oplysningerne, hvorefter rapporten ‘Opfølgning på Handlingsplan’ kan udskrives tillige med andre rapporter, f.eks. Problemstatus.
 • Når næste vurdering skal finde sted, oprettes ny vurdering, hvor alle stamdata automatisk overføres.

Hvilke data kan indeholdes i APV-NET ?

 • Stamdata indeholder alle generelle oplysninger om den enkelte arbejdsplads (medarbejder).
 • Checklister kan oprettes - eller de medfølgende checklister kan anvendes.
 • Problemdata indeholder alle overordnede oplysninger om de enkelte problemer.
 • Beskrivelse af problemer, kortlægning, løsning, opfølgning m.m. beskrives på faneblade.

Prioritering og Rapporter

 • APV-NET beregner problemets alvor, således at prioritering og løsningsrækkefølge kan foretages.
 • Der dannes automatisk flere rapporter i APV-NET: Vurderingsskema, Kortlægnings- og Løsningsskema, Handlingsplan, Opfølgning på Handlingsplan, Problemstatus.
 • Der bliver mulighed for at udskrive lister, hvor man selv fastlægger felterne - uden programmering!

Andre oplysninger

 • Log-on kan anvendes med fastsættelse af adgange til forskellige afdeling.
 • Replikering giver mulighed for opdatering af data mellem to forskellige enheder.
 • Udtalelse fra Registertilsynet danner grundlag for vejledning omkring Registertilsynsforhold.
 • Systemkrav - anbefalet: Pentium 100 Mhz eller bedre, 32 Mb Ram.
 • Operativsystem: Windows 95, 98, ME, NT, 2000, XP.
 • Der kræves ikke andre programmer for at køre APV-NET (ingen databaseengine).

Priser - GRATIS

 • Der betales efter virksomhedens størrelse, dvs. et beløb pr. licens samt et beløb pr. arbejdsplads der skal foretages arbejdspladsvurdering af.
 • En arbejdsplads er enten en konkret arbejdsplads eller en medarbejder.
 • APV-NET må anvendes på alle maskiner i en virksomhed (samme database).

1 APV-NET licens inkl. mulighed for arbejdspladsvurdering af 100 arbejdspladser
15.000 kr.
Mulighed for ekstra arbejdsvurderinger pr. stk.
10 kr.
1 Replikering (pr. maskine)
1.200 kr.
Ordre under 500 kr. pålægges et ekspeditionsgebyr på
90 kr.

Alle priser er ekskl. moms.