Hovedside

 Introduktion

 APV-PC

 * Priseksempel

 APV-NET

 * Priseksempel

 Tjeklister

 Replikering

 Opdateringer

 Skærmbillede

 Rapporter

 Manual

 Registertilsyn

 Assistance

 Kontakt os

 Links

 Download

 Bestilling

 Teknik

 AT & APV


APV-PC TIL ARBEJDSPLADSVURDERING!


HVEM ?

 • Skriftlig arbejdspladsvurdering på alle virksomheder med ansatte.
 • Mindst hvert 3. år skal arbejdspladsvurdering gentages.

HVAD ?

 • Ved hver arbejdspladsvurdering skal der udføres:
  • Identifikation og kortlægning af arbejdsmiljøproblemer.
  • Vurdering, prioritering og løsning af de fundne problemer.
  • Opstilling, udførelse og opfølgning af en handlingsplan.

 • Dette arbejde giver mange oplysninger, der kan være uoverskuelige og svære at strukturere.

HVORDAN ?

 • Det kan gøres med papir og blyant.
 • Det kan også gøres ved at anvende et program specielt til arbejdspladsvurdering med fastlagt struktur, og hvor relevante oplysningsfelter m.m. er defineret. Herved er der fra starten systematik og overblik - samtidig med at lovens krav kan opfyldes.

PROGRAM ?

 • APV-PC er udviklet til at håndtere arbejdspladsvurderinger fra start til slut samt efterfølgende opfølgning af foretagne arbejdspladsvurderinger.
 • APV-PC kan anvendes på enkeltstående PC’er eller PC’er i netværk, dog kun af en samtidig bruger.
 • APV-NET kan anvendes af flere brugere på samme tid.

APV-PC i praksis

 • Udskriv tomt vurderingsskema til medarbejderne med f.eks. Arbejdstilsynets generelle checkliste.
 • Medarbejderne udfylder vurderingesskemaet.
 • Medarbejderne (og/eller konkrete arbejdspladser) oprettes i APV-PC.
 • Oplysningerne fra vurderingsskemaet indtastes.
 • Handlingsplan udskrives.
 • Ved evt. opfølgning indtastes oplysningerne, hvorefter rapporten ‘Opfølgning på Handlingsplan’ kan udskrives tillige med andre rapporter, f.eks. Problemstatus.
 • Når næste vurdering skal finde sted, oprettes ny vurdering, hvor alle stamdata automatisk overføres.

Hvilke data kan indeholdes i APV-PC ?

 • Stamdata indeholder alle generelle oplysninger om den enkelte arbejdsplads (medarbejder).
 • Checklister kan oprettes - eller de medfølgende checklister kan anvendes.
 • Problemdata indeholder alle overordnede oplysninger om de enkelte problemer.
 • Beskrivelse af problemer, kortlægning, løsning, opfølgning m.m. beskrives på faneblade.

Prioritering og Rapporter

 • APV-PC beregner problemets alvor, således at prioritering og løsningsrækkefølge kan foretages.
 • Der dannes automatisk flere rapporter i APV-PC: Vurderingsskema, Kortlægnings- og Løsningsskema, Handlingsplan, Opfølgning på Handlingsplan, Problemstatus.
 • Der bliver mulighed for at udskrive lister, hvor man selv fastlægger felterne - uden programmering!

Andre oplysninger

 • Log-on kan anvendes med fastsættelse af adgange til forskellige afdeling.
 • Replikering giver mulighed for opdatering af data mellem to forskellige enheder.
 • Udtalelse fra Registertilsynet danner grundlag for vejledning omkring Registertilsynsforhold.
 • Systemkrav - anbefalet: Pentium 100 Mhz eller bedre, 32 Mb Ram.
 • Operativsystem: Windows 95, 98, ME, NT, 2000, XP.
 • Der kræves ikke andre programmer for at køre APV-PC (ingen databaseengine).

Priser - GRATIS

 • Der betales efter virksomhedens størrelse, dvs. et beløb pr. licens samt et beløb pr. arbejdsplads der skal foretages arbejdspladsvurdering af.
 • En arbejdsplads er enten en konkret arbejdsplads eller en medarbejder.
 • APV-PC kan anvendes i netværk dog er der kun mulighed for en samtidig bruger.

1 APV-PC licens inkl. mulighed for arbejdspladsvurdering af 10 arbejdspladser
2.000 kr.
Mulighed for arbejdspladsvurdering af ekstra arbejdspladser pr. stk.
10 kr.
Ordre under 500 kr. pålægges et ekspeditionsgebyr på
90 kr.


Licensen til de små virksomheder med under 10 arbejdspladser.
1 APV-PC licens inkl. mulighed for arbejdspladsvurdering af 4 arbejdspladser, ekstra arbejdspladser 250 kr. pr. stk.
500 kr.

Alle priser er ekskl. moms.