Hovedside

 Introduktion

 APV-PC

 * Priseksempel

 APV-NET

 * Priseksempel

 Tjeklister

 Replikering

 Opdateringer

 Skærmbillede

 Rapporter

 Manual

 Registertilsyn

 Assistance

 Kontakt os

 Links

 Download

 Bestilling

 Teknik

 AT & APV


Hvad siger arbejdstilsynet om arbejdspladsvurdering

Alle virksomheder med ansatte har pligt til at udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering - i daglig tale kaldet APV. Arbejdspladsvurderingen skal foretages af arbejdsgiveren og sikkerhedsorganisationen eller de ansatte i fllesskab.

Virksomheden bestemmer selv, hvordan den vil gennemfrer arbejdspladsvurderingen, og hvor omfattende den skal vre. Det vigtigste er, at man finder en metode, som kommer rundt om problemerne, at arbejdspladsvurderingen er skriftlig, og at den omfatter disse elementer:

  • Gennemgang af virksomhedens arbejdsmiljforhold.
  • Beskrivelse af problemerne og deres omfang.
Hvis der konstateres problemer, skal arbejdspladsvurderingen ogs omfatte:

  • Prioritering af probelmerne og en plan for deres lsning.
  • Opflgning p arbejdet.
APV-processen skal gentages, hvis der sker ndringer i arbejdsprocesser og arbejdsgange - dog mindst hvert tredje r.

Yderlig information p www.arbejdstilsynet.dkArbejdstilsynet har ogs udgivet arbejdsmiljvejvisere for flgende omrder. Arbejdsmiljvejviserne indeholder alle et afsnit om APV, alle vejviserne plus relevante vejledninger findes i APV-PC/NET version 2.


1 - Metal-, stlvrker og stberier
2 - Fremstilling af transportmidler
3 - Skibsvrfter
4 - El- og varmeforsyning
5 - Jern- og metalvareindustri
6 - Maskinindustri
7 - El- og elektronikindustri
8 - Autobranchen
9 - Jord, beton og belgning
10 - Murer-, snedker- og tmrerforretninger
11 - Frdiggrelsesarbejde
12 - Isolering og installation
13 - Trykkerier og udgivervirksomheder
14 - Papir- og papvarer samt bogbinding
15 - Engroshandel
16 - Transport af gods
17 - Transport af passagerer
18 - Brandvsen og redningskorps
19 - Tekstil, bekldning og lder
20 - Tr- og mbelindustri
21 - Plast, gummi, asfalt og mineralolie
22 - Sten, ler og glas
23 - Medicinsk udstyr, legetj, foto mv.
24 - Kemisk industri
25 - Tunge rmaterialer og halvfabrikata
26 - Medicinalvarer og farmaceutiske rvarer
27 - Kontor og administration
28 - Butikker
29 - Supermarkeder og varehuse
30 - Vandforsyning, kloak, lossepladser og forbrnding
31 - Personlig pleje og anden service
32 - Rengring, vaskerier og renserier
33 - Telekommunikation
34 - Militr og politi mv.
35 - Hotel og restauration
36 - Kultur mv.
37 - Svine- og kreaturslagterier
38 - Fjerkrslagterier, fiske- og foderfabrikker
39 - Konserves og drikkevarer mv.
40 - Brd, tobak, chokolade og sukkervarer
41 - Mejeriprodukter og margarine
42 - Landbrug
43 - Gartneri og skovbrug
44 - Sygehuse
45 - Hjemmepleje og dgninstitutioner mv. for voksne
46 - Dag- og dgninstitutioner for brn og unge
47 - Praktiserende lger, tandlger, fysioterapeuter mv.
48 - Undervisning og forskning