Hovedside

 Introduktion

 APV-PC

 * Priseksempel

 APV-NET

 * Priseksempel

 Tjeklister

 Replikering

 Opdateringer

 Skærmbillede

 Rapporter

 Manual

 Registertilsyn

 Assistance

 Kontakt os

 Links

 Download

 Bestilling

 Teknik

 AT & APV


Introduktion

Når der skal udføres arbejdspladsvurderinger skal der indgå identifikation og kortlægning af arbejdsmiljøproblemer, vurdering, prioritering og løsning af de fundne problemer samt opstilling, udførelse og opfølgning af en handlingsplan.

Dette arbejde frembringer en stor mængde oplysninger, som kan være uoverskuelige, svære at strukturere og holde rede på. Omvendt opnås et godt overblik over arbejdsmiljøet først, når alle oplysninger er strukturerede og mulige at bearbejde nærmere.

Datahjælp har udviklet et EDB-program, der kan håndtere opgaver i forbindelse med udførelse af arbejdspladsvurderinger fra start til slut - samt efterfølgende opfølgning af foretagne arbejdspladsvurderinger - for såvel offentlige som private virksomheder.

APV-PC retter sig mod virksomheder, der anvender enkeltstående PC'er eller PC'er i netværk, hvor én bruger af gangen kan anvende programmet.

APV-NET henvender sig til de virksomheder, der ønsker at flere brugere på samme tid kan anvende programmet. Forskellen mellem de to programmer er således alene den, at APV-NET er en komplet netværksudgave.

Arbejdspladsvurdering med APV-PC / APV-NET giver mulighed for at udføre arbejdspladsvurdering på såvel en konkret arbejdsplads, som f.eks. en drejebænk, en maskine, en funktion, en proces, og/eller på en medarbejder. I praksis foregår der ofte en kombination, således at man de steder, hvor det er muligt, foretager arbejdspladsvurderinger på konkrete arbejdspladser, mens man for medarbejderne indtaster data fra arbejdspladsvurderinger der vedrører psykiske arbejdsmiljø eller personrelaterede problemer.


Med APV-PC / NET vil processen med arbejdspladsvurdering være:

1. Vælg en checkliste eller udarbejd egen checkliste.
2. Indtast arbejdspladser og stamdata. Udskriv vurderingsskemaet.
3. Udfør arbejdspladsvurdering ved at udfylde vurderingsskemaet.
4. Indtast problemer og problembeskrivelser samt evt. kortlægning.
5. Skema til kortlægning kan udskrives, hvor der automatisk kun udskrives emner med problemer.
6. Når kortlægning samt evt. løsning er fundet, indtastes disse oplysninger, hvorefter en handlingsplan samt en problemstatus kan udskrives.
7. I takt med opfølgning kan en rapport 'Opfølgning på Handlingsplanen' udskrives.
8. Til brug for rapportering m.m. kan funktionen Statistik anvendes, hvor en grafisk fremstilling af data vises og kan udskrives.
9. For at give et hurtigt overblik bliver arbejdspladser med problemer markeret med et rødt flueben tillige med en APVsum, der viser hvor stor en belastning en arbejdsplads har. Når problemerne er løst, skifter fluebenet farve til grøn, således at man altid kan se hvor, der har været problemer.
10. Når der skal oprettes en ny vurdering, overføres alle arbejdspladser samt stamdata automatisk til brug for den nye vurdering.