« Til hovedsiden

» Forsiden

Kapitel 1 i APV-PC/NET manualen. Kapitel 1.
Introduktion
Brug af manualen
Manualens opbygning
Installation af APV-PC
Log-on
Opstart af APV-PC
Kapitel 2 i APV-PC/NET manualen. Kapitel 2.
Kapitel 3 i APV-PC/NET manualen. Kapitel 3.
Kapitel 4 i APV-PC/NET manualen. Kapitel 4.
Kapitel 5 i APV-PC/NET manualen. Kapitel 5.
Kapitel 6 i APV-PC/NET manualen. Kapitel 6.
Kapitel 7 i APV-PC/NET manualen. Kapitel 7.
Kapitel 8 i APV-PC/NET manualen. Kapitel 8.
Kapitel 9 i APV-PC/NET manualen. Kapitel 9.


Kapitel 1.

Introduktion

Arbejdspladsvurdering indeholder identifikation og kortl√¶gning af arbejdsmilj√łproblemer, vurdering, prioritering og l√łsning af de fundne problemer samt opstilling, udf√łrelse og opf√łlgning af en handlingsplan. For at f√• det fulde udbytte ud af det store arbejde, der ligger bag en arbejdspladsvurdering, er det vigtigt, at man hurtigt og overskueligt kan opn√• et samlet overblik over de mange oplysninger, som en foretaget arbejdspladsvurdering medf√łrer.

APV-PC er et edb-program, der h√•ndtere arbejdet med udf√łrelse af arbejdspladsvurdering fra start til slut foruden det l√łbende vedligeholdelsesarbejde med arbejdspladsvurderinger.

Det kan v√¶re meget forskelligt, hvor stor viden brugeren af APV-PC har om arbejdspladsvurdering. √ėnskes viden om arbejdspladsvurderinger opdateret, kan vi anbefale, at l√¶se det materiale, der er vedlagte programmet. Man kan ogs√• kontakte det lokale BST-center for yderligere vejledning.

Manualen for APV-PC er tænkt som et opslagsværk, og alle funktioner er beskrevet, således at man kan slå op, såfremt man får behov for uddybning af f.eks. betydningen af et felt (rubrik) eller en praktisk vejledning - brug manualen som et opslagsværk.


Brug af manualen

For at lette brugen af manualen er der indsat et symbol hver gang en ny type information p√•begyndes. Symbolet ! angiver en beskrivelse mens symbolet 8 angiver , hvordan funktionen praktisk udf√łres med mus.

Idet PC-arbejde med mus udg√łr en stadig st√łrre del af det daglige arbejde, foretr√¶kker flere og flere at kunne bruge tastaturet i stedet for mus, s√•ledes arm og skulder sk√•nes, s√• en 'muse-arm' forebygges. Der er derfor indarbejdet genvejstaster alle steder i programmet, hvor det har v√¶ret muligt. Hvad man foretr√¶kker er individuelt, men valgmuligheden er tilstede i APV-PC. Symbolet : angiver, hvilke taster man skal bruge for at udf√łre funktionen.


Manualens opbygning

M.h.p. at kunne fungere som et opslagsværk er manualen bygget således op:

&Kapitel 1
Udover denne introduktion indeholder Kapitel 1 vejledning til installation og opstart af APV-PC samt log-on funktion.

&Kapitel 2
For at lette beskrivelsen af de mange funktioner i APV-PC, er sk√¶rmbilledet delt op i 6 grupper: Person- og Checkliste oversigt, Stamdata, Problemdata, Faneblade, Menulinie og V√¶rkt√łjslinie. Kapitel 2 giver en overordnet beskrivelse af sk√¶rmbilledet og hver enkelt gruppe.

&Kapitel 3
I Kapitel 3 beskrives generelle forhold om at gemme data samt om indtastning i felter.

&Kapitel 4
Kapitlet gennemgår generelle forhold for Person- og Checkliste Oversigten samt feltbeskrivelse og indtastning.

&Kapitel 5
Kapitel 5 beskriver Stamdata med feltbeskrivelser og indtastning.

&Kapitel 6
Kapitel 6 omhandler Problemdata ¬Ė generelt samt feltbeskrivelser og indtastning.

&Kapitel 7
Dette kapitel omhandler beskrivelse af samtlige faner.

&Kapitel 8
Kapitel 8 beskriver menu- og v√¶rkt√łjslinien. Menuenlinien best√•r af 6 overordnede menuer med en lang r√¶kke undermenuer. S√•vel overordnede som underliggende menuer er beskrevet tillige med en gennemgang af genvejstaster til hver enkelt menu. For bedre at kunne adskille beskrivelser fra gennemgang af genvejstaster, er der efter hver menu overskrift anf√łrt hhv. en ! for beskrivelse og et : for oversigt over genvejstaster.

&Kapitel 9

Kapitel 9 omhandler generelle funktioner i APV-PC, f.eks. brugen af funktionstaster, sikkerhedskopiering, kendte problemstillinger, indtastning af licensnummer med flere.


Installation af APV-PC

  1. Indsæt CD-en i drevet - typisk drev D.
  2. Såfremt windows-systemet er sat op til automatisk opstart, vil installationsmenuen automatisk komme frem på skærmen.
  3. Er automatisk start af CD-rom er sl√•et fra, g√• da i windows-menuen start √† indstillinger √† kontrolpanel √† tilf√łj/fjern programmer √† klik p√• installer. N√•r man via windows-menuen har valgt installationsfilen install.exe p√• drev D: startes installationsmenuen op.
  4. F√łlg vejledningen p√• sk√¶rmen.
  5. Computeren beh√łver ikke at blive genstartet efter installation.


Log-on

Hver gang APV-PC startes, skal der angives en brugerkode for at få adgang til programmet. Udover at yde beskyttelse mod utilsigtet brug af programmet, anvendes brugerkoden samtidig til at kontrollere hvilke afdelinger, den enkelte bruger skal have adgang til. Log-on funktionen kan slås helt fra. Dette vil bevirke, at brugeren har adgang til samtlige afdelinger.

N√•r programmet startes op efter installation, er brugerloggen ikke aktiveret. For at g√łre brug af log-on og begr√¶nsninger i afdelinger, skal den systemansvarlige foretage oprettelse af brugerkoder. For n√¶rmere beskrivelse heraf, se venligst kapitel 9.


Opstart af APV-PC

  1. Ved installationen oprettes en programmappe. Såfremt man ikke har ændret navnet på denne, hedder mappen APV-PC. Man finder den ved at klikke på start à programmer à APV-PC.
  2. Klik på undermenuen APV-PC for at starte programmet.
  3. Man skal v√¶re opm√¶rksom p√•, at programmet er registreret som en demo-version indtil licensnummer er indtastet. Licensnummer indtastes via menuen Hj√¶lp ¬Ė for n√¶rmere beskrivelse se dette punkt.

:

Ctrl + Esc : Åbner windows startmenu. Brug pilene til at flytte rundt i menuen. Når programmappen APV-PC er aktiveret, trykkes på enter.