Hovedside

 Introduktion

 APV-PC

 * Priseksempel

 APV-NET

 * Priseksempel

 Tjeklister

 Replikering

 Opdateringer

 Skærmbillede

 Rapporter

 Manual

 Registertilsyn

 Assistance

 Kontakt os

 Links

 Download

 Bestilling

 Teknik

 AT & APV


Skærmbillede

Person- og checkliste oversigt

 • Rødt flueben angiver uløste problemer
 • Grønt flueben angiver løste problemer
 • Grå søjler viser, hvor belastet af problemer en medarbejder er
 • Åben gul mappe angiver valgt medarbejder/emne
 • I checklisten kan der oprettes Problem Kategori, -Type samt -Emne. Det er valgfrit, om der oprettes et Problem emne
 • Der kan vælges mellem en alfabetisk visning eller visning efter hhv. løste eller uløste problemer

Stamdata og Problemdata

 • Bortset fra felterne navn og afdeling, kan det vælges, hvor mange felter der ønskes udfyldt.
 • Nogle felter indeholder foruddefinerede værdier, der ikke kan ændres.
 • Udfra felterne 'Størrelse, Påvirkning, Risiko' beregnes en faktor, der udtrykker Problemets alvor på en skala fra 0 - 9.
 • APV sum er en beregning af samtlige problemer registreret for medarbejderen, hvor kvadratroden af kvadratsummen af problemets alvor beregnes.

Faner

 • Fanen Overblik viser samtlige felter fra de øvrige 5 faner, således at et overblik kan opnås. Beskrivende tekst vises i det omfang, som skærmstørrelsen tillader det (oftest 1 - 3 linier).
 • Data kan indtastes såvel under de respektive faner som under fanen Overblik.
 • Når markøren placeres på navnet for checklisten, ændres fanerne til en stor vejledningsfane, i hvilken der vises evt. tilhørende branchevejledninger, instruktioner, oplysning om BST centre m.m.